بالابر زنجیری

در این نوع مکانیزم، بار توسط مکانیزم زنجیر و وینچ طراحی شده ، به حرکت در می آید که در صورت استفاده از زنجیرهای دوبل و ترمزهای ضد سقوط می تواند کاربرد داشته باشد.
بالابر زنجیری در دو نوع دستی و برقی ساخته می شوند. در بالابر زنجیری رابط بین قلاب و بدنه بالابر، زنجیر است. به دلیل فضاگیری زیاد زنجیر، ساخت بالابر زنجیری با محدودیت ظرفیت (تا 20 تن) و ارتفاع قلاب (تا 6 متر) همراه است.
معمولا از ظرفیت ۱۲۵کیلوگرم الی ۲۰۰۰۰کیلوگرم به صورت استاندارد و یکپارچه ی برقی و دستی در حالات ۲ و ۴ کاره با ارتفاع و سرعت های متنوع می باشند و به صورت زیر دسته بندی می گردند.
 

استاندارد

به ندرت

خیلی کم

کم

متوسط

FEM

۱CM

۱BM

۱AM

۲M

ISO

M2

M3

M4

M5

 
بالابر زنجیری

قیمت بالابر زنجیری    نصب بالابر زنجیری
 
برای دیدن خدمات لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

خدمات شرکت نصب بالابر