گروه خبري : آرشیو مقالات
تاريخ انتشار : 1397/10/30 - 22:12
كد :39

شناخت تکنولوژی جوشکاری و روش های آن

تقسیم بندی کلی روش های متداول اتصال در مواد صنعتی، فرایند های جوشکاری در حالت کلی به چند دسته تقسیم می شوند

جهت مشاوره خدمات جوشکاری با کارشناسان ما تماس بگیرید.

09197941740

1- تقسیم بندی کلی روش های متداول اتصال در مواد صنعتی را نام ببرید ؟ اتصال دائم اتصال موقت 
2- اتصالات موقت را نام ببرید ؟ چسپ ، میخ ، پرچ و پیچ
3- اتصالات دائم را نام ببرید ؟ جوشکاری و لحیم کاری
4- علت اینکه سطوح تماس دو قطعه قبل از جوشکاری باید عاری از اکسید و زنگ باشد چیست ؟ تا ناخالصی درجوش ایجاد نگردد .
5- در جوشکاری از کدام جریان برق استفاده می شود ؟ جریان متناوب و جریان مستقیم
6- جوشکاری را تعریف کنید ؟ در حالت کلی حذف فاصله بین اتم های دو قطعه در محل تماس به منظور ایجادجاذبه بین اتم های آن ها را جوشکاری می گویند .
7- فرایند های جوشکاری در حالت کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ دو دسته جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی
8- جوشکاری ذوبی را توضیح دهید ؟ در فرآیند های جوشکاری ذوبی لبه های دو قطعه ذوب می شوند و با مذاب حاصل از الکترود مخلوط شده و پس از انجماد موجب اتصال دو قطعه می گردد .
9- جوشکاری غیر ذوبی را توضیح دهید ؟ در فرآیند های جوشکاری غیر ذوبی لبه های دو قطعه در تماس با هم ذوب نمی شوند بلکه نیروی فشار مکانیکی سبب حذف فاصله اتم ها در محل تماس و اتصال آنها می گردد .
10- در جوشکاری اکسی استیلن انرژی حرارتی برای ذوب چگونه تامین می شود ؟ ناشی از سوختن یک گاز سوختنی مانند استیلن
11- اختصار انگلیسی جوشکاری اکسی استیلن چیست ؟ OAW
12- وظیفه شیر یکطرفه در مسیر خروجی گاز کپسول ها چیست ؟ مانع از برگشت گاز و شعله به داخل کپسول می شود .
13- علت اینکه نوک سرمشعل های گاز همگرا است چیست ؟ زیرا باعث تمرکز شعله و گرما در سطح کوچکی از دو قطعه می شود .
14- در جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار حرارت کافی برای ذوب فلز پایه و الکترود چگونه تامین می شود ؟ از قوس الکتریکی
15- طول قوس الکتریکی چیست ؟ فاصله بین نوک الکترود و قطعه کار را طول قوس گویند .
16- وظیفه روپوش الکترود چیست ؟ روپوش الکترود ضمن تولید گازهای محافظ جهت محافظت از قوس و حوضچه مذاب سرباره سازی هم می کند .
17- رایج ترین فرآیند جوشکاری کدام است ؟ جوشکاری با الکترود روپوش دار
18- اختصار انگلیسی جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار چیست ؟ SMAW
19- چرا جوشکاری با الکترود روپوش دار رایج ترین روش جوشکاری است ؟ به دلیل استفاده از تجهیزات نسبتاٌ ساده و ارزان قیمت .
20- در جوشکاری قوسی با الکترود فلزی تحت پوشش گاز محافظ ، محافظت از مذاب جوش چگونه انجام می شود ؟ بوسیله استفاده از یک گاز کم اثر مانند CO2 یا یک گاز بی اثر مانند آرگن یا هلیم
21- MIG چیست ؟ در جوشکاری با گاز محافظ چنانچه گاز محافظ خنثی یا بی اثر مانند گاز آرگن یا هلیم باشد به آن روش MIG می گویند . این روش برای جوشکاری آلومینیوم و فولاد زنگ نزن استفاده می شود .
22- MAG چیست ؟ در جوشکاری با گاز محافظ چنانچه گاز محافظ CO2 باشد به آن MAG می گویند .
23- کاربرد جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز محافظ در چه صنایعی است ؟ اتومبیل سازی ، واگن سازی ، کشتی سازی و سایر سازه های فلزی .
24- دلیل استفاده زیاد از روش جوشکاری گاز محافظ در صنایع مختلف چیست ؟ بدلیل تداوم جوشکاری و عدم توقف ناشی از تعویض الکترود به صورت اتومات و استفاده از ربات ها .
25- اختصار جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن تحت پوشش گاز خنثی چیست ؟ TIG
26- تفاوت روشهای MIG و MAG با روش TIG در چیست ؟ در روش TIG الکترود ذوب نمی شود و
فقط وظیفه تشکیل قوس را دارد .
27- در روش جوشکاری TIG از کدام گازها برای حفاظت حوضچه مذاب استفاده می شود ؟ هلیم یا آرگن یامخلوط آنها .
28-در روش جوشکاری زیر پودری عمل حفاظت از حوضچه مذاب چگونه است ؟ حفاظت بوسیله دانه های نسبتا ریزی و موادی به شکل پودر انجام می شود .
29- اختصار انگلیسی جوشکاری قوسی زیر پودری چیست ؟ SAW
30- ازکاربرد های جوشکاری قوسی زیر پودری چند مورد را بنویسید ؟ برای جوشکاری قطعات ضخیم و خط جوش های طویل مانند صنایع لوله سازی ، کشتی سازی ، جوشکاری اسکلت های فلزی و ساخت مخازن .
31- محدودیت روش جوشکاری زیر پودری چیست ؟ بدلیل وجود پودر در محل جوشکاری فقط در حالت سطحی یا افقی استفاده می شود .
32- آیا در روش زیر پودری تمام پودر ذوب می شود ؟ خیر بخشی از آن ذوب می شود وبقیه جمع آوری و مجدداٌ استفاده می شود .
33- اختصار انگلیسی جوشکاری مقاومتی چیست ؟ RW
34- در فرآیند جوشکاری مقاومتی اتصال دو قطعه چگونه انجام می شود ؟ در اثر حرارت ناشی از اعمال جریان الکتریکی و فشار مکانیکی به صورت همزمان ایجاد می شود .
35- فرآیند جوشکاری مقاومتی به روش های مختلفی صورت می گیرد که جوشکاری نقطه ای متداول ترین آن
است .
36- در کدام فرآیند جوشکاری ازماده مصرفی مانند سیم جوش یا الکترود مصرفی استفاده نمی شود؟ در جوشکاری مقاومتی .
37- محدودیت استفاده از جوشکاری مقاومتی را بنویسید ؟ برای جوشکاری ورق های بسیار نازک و متوسط کاربرد دارد .
38- ازکاربرد های جوشکاری مقاومتی چند مورد را بنویسید ؟ در صنایع خودرو سازی ، کابینت سازی و لوازم خانگی کاربرد دارد .
39- آیا قطعات بسیار ضخیم و موادی که قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا دارند را می توان به روش مقاومتی جوش داد ؟ خیر
40-  اختصار انگلیسی جوشکاری اصطکاکی را بنویسید ؟ FW
41- جوشکاری های غیر ذوبی را نام ببرید ؟ مقاومتی و اصطکاکی
42-  جوشکاری های ذوبی را نام ببرید ؟ اکسی استیلن ، قوسی با الکترود دستی ، زیرپودری TIG ، MIG و MAG .
43-  انواع لحیم کاری را نام ببرید ؟ لحیم نرم و لحیم سخت
44- لحیم کاری نرم توسط هویه انجام می شود و لحیم کاری سخت توسط شعله انجام می شود .
45- در کدامیک از روشهای جوشکاری از انرژی مکانیکی استفاده می شود ؟ جوشکاری اصطکاکی و مقاومتی
46-  در کدامیک از روشهای جوشکاری از انرژی الکتریکی استفاده می شود ؟ جوشکاری قوسی و مقاومتی
47- در کدامیک از روشهای جوشکاری از انرژی شیمیایی استفاده می شود ؟ جوشکاری اکسی استیلن و ترمیت
48-  در کدام روش جوشکاری امکان استفاده در جریان باد هم وجود دارد ؟ در جوشکاری مقاومتی
49-  نکته : در جوشکاری زیرپودری از انرژی قوس الکتریکی برای ذوب لبه ها استفاده می شود .
50- نکته : نرخ رسوب در فرآیند جوشکاری زیر پودری بالاتر است .

 

این متن صرفا مقاله میباشد

 جوشکاری در کرج و تهران

جهت انجام خدمات جوشکاری سیار در کرج با ما تماس بگیرید.

09197941740

 

تعداد بازديد : 129
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*