گروه خبري : آرشیو مقالات
تاريخ انتشار : 1397/11/21 - 18:57
كد :53

ایمنی و حفاظت در جوشکاری

هنگام جوشکاری اگر دستگاه ها و لوازم ایمنی مناسب به کار برده شود و احتیاط لازم در کار باشد، خطر جدی وجود ندارد و شخص جوشکار می تواند با آسودگی خاطر به کار جوشکاری بپردازد.

خطرات اصلی جوشکاری

  1. تشعشع پرتوهای مختلف
  2. پاشیدن جرقه از مذاب
  3. برق گرفتگی
  4. استشمام دود و گازهای مختلف

تشعشع پرتوهای مختلف

نور شدید جوشکاری علاوه بر نور مرئی شدید، دارای پرتوهای ماورای بنفش و مادون قرمز است که برای چشم و پوست بدن زیان آور است و خطرات زیادی را به دنبال دارد.
لذا برای محافظت از چشم و سر و صورت حتما باید از ماسک جوشکاری استفاده کرد.
نکته: از هیچ فاصله ای نباید بدون ماسک جوشکاری به قوس الکتریکی نگاه کرد. در صورتی که اشعه های جوشکاری به چشم برسد، چشمان جوشکار قرمز می شود و دچار سوزش شدیدی می گردد. مویرگهای چشم متورم و چشم نسبت به نور حساس می شود.
سوزش چشم را نمی توان به سرعت معالجه کرد و برای درمان موقت آن بهتر است کمپرس آب سرد روی چشم گذاشت.

پاشیدن جرقه از مذاب

جوشکاری با قوس الکتریکی همواره با پرتاب جرقه به اطراف همراه است. برخورد این جرقه ها به لباسهای قابل اشتعال، پوست بدن و مواد قابل اشتعال دیگر می تواند تولید خطر کند پس لازم است حتی الامکان هنگام کار از لباسهای نخی و کتانی سبک استفاده شود. لباس کار باید بدون جیب باشد و از پوشیدن لباسهایی با آستین گشاد خودداری شود. در صورتی که از لباس های جیبدار استفاده می شود، از قرار دادن اشیاء قابل اشتعال در جیب خودداری کنید.
از دستکش های چرمی یا نسوز که دقیقا اندازه دست باشد، استفاده کنید. دستکش باید طوری باشد که سرآستین لباس کار را بپوشاند.  دمپای شلوار کارجوشکار نباید زیاد گشاد باشد، زیرا ممکن است ذرات داغ، ساق پا را بسوزاند. استفاده از پیش بند چرمی به ویژه در مواقعی که در حالتهای غیر سطحی جوشکاری می کنیم، ضروری است. پوشیدن کفش ایمنی توصیه می شود.