گروه خبري : آرشیو مقالات
تاريخ انتشار : 1397/11/24 - 19:34
كد :55

ظرفیت و مساحت کابین آسانسور

در بحث آموزش آسانسور به ارائه نکاتی چند راجع به نحوه طراحی و محاسبه مساحت کابین در طراحی آسانسور می پردازیم:

یکی از مهمترین پارامترهای اساسی و تعیین کننده آسانسور ظرفیت کابین آسانسور است. کلیه محاسبات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انجام می شود. بدیهی است که ظرفیت کانکس منوط به مساحت کابین است. در واقع کل طراحی آسانسور حول محور ظرفیت و مساحت کابین می چرخد. به عبارتی دیگر هدف از طراحی آسانسور یا بالابر استفاده از حداکثر فضای چاه آسانسور جهت طراحی بزرگترین کابین با توجه به محاسبات آنالیز ترافیک آسانسور می باشد. کلیه قطعات آسانسور بر اساس ظرفیت کابین انتخاب و نصب می گردند که مهترین آن موتور است. اولین نتیجه گیری این است که اگر مساحت کابین بزرگتر از مساحت استاندارد آسانسور 6 نفر باشد بنابراین موتور آسانسور یا بالابر صنعتی نیز می بایست متناسب با آن ظرفیت انتخاب و نصب گردد. چنانچه کابین ساز در ساخت کابین دچار اشتباه گردد و از حد تعیین شدۀ اداره استاندارد تجاوز نماید ، موتور و سایر قطعات نیز دستخوش تغییرات خواهند شد. بنابراین کلیه نصابان آسانسور می بایست حداقل و حداکثر طرفیت کابین متناسب با ظرفیت کابین را بدانند.

جهت سهولت در دسترسی ، این جدول را در اینجا قرار دادیم تا نصابان با توجه به ظرفیت ، به محاسبه و طراحی مساحت کابین اقدام نمایند. لازم به یادآوری است ، هر نفر در استاندارد آسانسور 75 کیلوگرم در نظر گرفته می شود.

 

حداکثر مساحت مفید کابین (متر مربع)

ظرفیت کابین (کیلو گرم)

0/37 

100

0/58 

180

0/70 

225

0/90 

300

1/10 

375

1/17 

400

1/30 

450

1/45 

525

1/60 

600

1/66 

630

1/75 

675

1/90 

750

2/00 

800

2/05 

825

2/20 

900

2/35 

975

2/40 

1000

2/50 

1050

2/65 

1125 

2/80 

1200 

2/90 

1250 

2/95 

1275 

3/10 

1350

3/25 

1425 

3/40 

1500 

3/56 

1600 

4/20 

2000 

5/00 

2500 

 

ظرفیت و مساحت کابین آسانسور

 

 

 

ابعاد آسانسور 4 نفره هیدرولیک

ابعاد آسانسور خانگی

استاندارد آسانسور در ساختمان
تعداد بازديد : 262
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*