گروه خبري : آرشیو مقالات
تاريخ انتشار : 1397/12/11 - 21:24
كد :66

تست و بازرسی جوش

بازرسی جوش (Welding Inspection) به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود که این بررسی ها از جمله وظایف یک بازرس جوش است.

تست غیر مخرب جوش

هدف از انجام این تست شرح دادن عیوب واقع در جوش و منطقه متاثر از حرارت می باشد.روشی است برای تایید صحت جوش این نوع تست به چند گروه تقسیم می شود که شامل رادیو گرافی RT – امواج فراصوتی UT- ذرات مغناطیسیMT ،مایعات نافذ می باشد.

تست و بازرسی جوش

بازرسی مایع نافذ PT

در این روش با استفاده از جاذبه موئینگی و نفوذ یک مایع رنگی یا ماده فلورسنت به درون ناپیوستگی سطحی جوش آن را نمایان می کند. این تست غیر مخرب جوش برای تمامی قطعات آهنی و غیر آهنی نیز کاربرد دارد و از قدیمی ترین و ساده ترین روش هایی می باشد که برای انواع ترک ها، شکاف ها و تاخوردگی ها در قطعات با هر شکل و اندازه استفاده می شود. در واقع بازرسی مایع نافذ جوش برای تشخیض عیوب جوش در سطح آن می باشد نه در عمق قطعه.

تست مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing) که به اختصار به آن LPT یا PT می گویند. قاعده اصلی تست مایع نافذ این است که زمانی که یک گرانروی بسیار پایین (بسیار مایع) مایع نافذ به سطح یک بخش اعمال می شود، به شکاف ها و حفره باز سطح نفوذ می کند.

تست التراسونیک UT

هدف تست آلتراسونیک (Ultrasonic Test) پیدا کردن عیوب زیر سطحی و در عمق فاز پایه و فلز جوش میباشد.

مرحله اول  ابتدا سطح مورد بازرسی را بوسیله برس سیمی تمیز می نمائیم و در  مرحله دوم  کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می گردد.

سپس در مرحله سوم با استفاده از تمیز کننده شیمیایی مواد موجود در سطح جوش را پاک می نمائیم.سپس عمل تست شامل جاروب کردن سطوح جوش و اطراف ان بوسیله پر آب آلتراسونیک را انجام می دهیم.اصول کار در این روش شکست و بازتابش امواج فراصوتی در اثر برخورد با ماده خارجی و یا ناخالصی در سطح فلز جوش وفلز پایه که بصورت علائمی در روی دستگاه (CRT) قابل رویت می گردند می باشد.

تست رادیوگرافی RT

تست جوش RT یا همان بازرسی جوش رادیوگرافی اغلب برای بازرسی جوش و چک کردن اتصالات و عیوب داخلی در تست غیر مخرب جوش استفاده می شود. تست جوش RT را می توان به دو روش اجرا کرد که توسط اشعه ایکس با تویوب اشعه ایکس و با گاما و ایزوتوپ می باشد. تست غیر مخرب رادیوگرافی در شنایی عیوب جوش با کمک گرفتن از خاصیت تفاوت جذب نور در مواد مختلف ابعاد و اندازه عیوب را مشخص می کند.

کاربررد تست رادیوگرافی جوش RT

از تست رادیوگرافی جوش با اشعه ایکس برای بازرسی و تست جوش مواد فلزی و غیر فلزی و کامپوزیت‌ها استفاده می شود به طور کلی مواد نازکتر ودارای تراکم کمتر و از رادیوگرافی گاما عموماً برای مواد ضخیم و متراکم تر با چگالی بالا استفاده می‌شود. این روش از بازرسی جوش برای تمامی اشکال و فرمها به کار می‌رود؛ ریخته‌گری، جوش، قطعات الکترونیکی، صنایع هوایی، دریایی و خودروسازی و در جایی که نمی توان از اشعه ایکس استفاده کرد از اشعه گاما برای تست جوش استفاده می شود. همانطور که در شکل مشخص است در نواحی که تیره است تابش بیشتری از اشعه را دریافت کرده است و مناطقی که روشن تر است تابش و نفوذ کمتری صورت گرفته است و نشان دهنده وجود ناپیوستگی و حفره می باشد.

مزایا و معایب تست رادیوگرافی جوش  RT

هر کدام از تست های غیر مخرب جوش مزایا و معایبی دارند و محدودیت هایی را برای بازرسان به وجود می آورند. اولین مشکل تست رادیوگرافی جوش هزینه بالای آن می باشد زیرا نیاز به امکانات و تجهیزات پیشرفته نظیر ایزوتوپ های رادیواکتیو ایریدیم ۱۹۲، دستگاههای تولید اشعه ایکس و Viewer های قوی جهت تفسیرفیلم های با دانسیته بالا مجهز میباشد.

در مقایسه با سایر روشهای NDT رادیوگرافی گران تر است. هزینه های بالا ، نیاز به فضای بیشتر، پیشگیری از خطرات ایمنی،  از دلایل بالا بودن هزینه رادیوگرافی میباشد.
تست قطعات با ضخامت بالا یک فرآیند بسیار وقت گیر در پروژه ها است و نیاز به منبع رادیواکتیو (چشمه) بسیار قوی  و حفاظ بیشتر میباشد.
مشکل دیگر تست رادیوگرافی جوش RT ترک های کوچک را در مقاطع ضخیم اغلب نمی توان شناسایی کرد، حتی زمانی که به درستی در جهت تابش باشند.
در بازرسی جوش RT ناپیوستگی ریز تشخیص داده نمی شود مگر اینکه آنها به اندازه کافی قابل تشخیص از ریزساختار ماده باشند.
عیوب تورق (Laminations)  بعلت جهت گیری نامناسب در رادیوگرافی قابل تشخیص نمی باشد، زیرا جذب اشعه توسط تورق به حدی نیست که با محیط اطراف اختلاف بوجود آید.
یکی دیگر از معیب بازرسی جوش به روش تست رادیوگرافی جوش rt این می باشد که مقدار زیادی از اشعه ایکس یا اشعه گاما می تواند به سلول های پوست و خون آسیب رسانده  و یا موجب نابینایی و نازایی شود،  در دزهای عظیم می تواند باعث معلولیت شدید یا مرگ شود. به همین دلیل بحث رعایت اصول ایمنی در بازرسی جوش و تست های غیر مخرب مانند رادیوگرافی  وحفاظت از پرسنل نه تنها کسانی که درگیر در کار رادیوگرافی بلکه کسانی که در مجاورت تست رادیوگرافی جوش rt هستند  از اهمیت عمده ای برخوردار است. الزامات ایمنی با اعمال محدودیت های اقتصادی، عملیاتی، زمانی و محیطی در استفاده از رادیوگرافی جوش برای آزمایش همراه است.

بازرسی ذرات مغناطیسی MT

هدف تست ذرات مغناطیسی (Magnetic Test) پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z)   و عیوب زیر سطحی شامل ترکها (CRACK) و سوراخ های کرمی راه نیافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح (WORM HOLS) میباشد.

ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله بری سیمی تمیزمینمائیم سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی سایر مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاکن نموده و در مرحله دوم سطح فلز جوش و اطراف انرا با یک رنگ سفید به صورت کامل می پوشانیم (CONTRAST  PAINT WHITE)

در مرحله سوم  میدان مغناطیسی (YOK) را طوری در دو طرف فلز جوش قرار می دهیم که میدان مغناطیسی حاصل از آن بصورت عمود یا موازی سطح جوش قرار گیرد.

بازرسی ذرات مغناطیسی MT

در حالت عمود عیوب یا ترکهای طولی و در حالت موازی عیوب یا ترکهای عرضی قابل رویت است عیوب طولی و عیوب عرضی با توجه به پروسه جوشکاری و شرایط فیزیکی آن در فلز پایه و فلز جوش قابل تولید می باشد.

در مرحله چهارم ابتدا میدان مغناطیسی را برقرار کرده سپس با ذرات آهن بسیار ریز ترجیحا مخلوط در مایع (سوسپانسیون) سطوح قرار گرفته در میدان  مغناطیسی را آغشته می کنیم.

به دلیل شکست میدان در مواضع معیوب در آن مناطق میدان تقویت شود و ذرات آهن به سمت آن منطقه جنب می گردند و بصورت یک نقطه یا خط تیره قابل رویت می باشند.

بازرسی چشمی جوش VT

یدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل:

  • تخلخل (PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه و فلز جوش (L.O.F)
  • زیر برش (UNDERCUT) 
  • پرنشدگی (UNDERFIL) 
  • سررفتگی جوش (OVER LOP) 
  • سرباره محبوس (SLAG INCLUSION) 
  • تحدب و تقعر (CONCAVITG AND XONVEXITV)
  • اثر جوش (ARC STRICK)
  • جرفه های جوش (SPOTER)
  • در صورت دسترسی به پشت جوش عدم نفوذ کافی (L.O.P) و انواع ترکها (CRACK)

تست امواج گردابی ET

وقتي يك سيم پيچ ( كويل ) حامل جريان متناوب به سطح قطعه اي فلزي نزديك شود، سطح قطعه القاء الكترومغناطيسي شده و جريان هاي متغييري موسوم به جريان گردابي در سطح قطعه برقرار مي گردند . با برقراري اين جريان، يك ميدان مغناطيسي ثانويه اي در قطعه شكل مي گيرد كه طبق قانون لنز، اين ميدان در جهتي مخالف ميدان با ميدان اوليه، با عامل بوجود آورنده خود مقابله مي كند. با برقراري جريان گردابي در قطعه و حركت آرام آن بطرف عيب، به نسبت بزرگي عيب، علامت واكنش آن روي صفحه نمايش ديده خواهد شد . با مقايسه نوع و ويژگي علامت عيب با علائم اوليه صفحه نمايش، مشخصات عيب ارزيابي مي گردد.

در فیزیک جریان گردابی EDDY CURRENT ‫یا جریان فوکو به جریان الکتریکی گویند که در یک رسانا، در اثر یک میدان مغناطیسی متغیر و یا در حال حرکت، و یا در اثر حرکت رسانا در میدان مغناطیسی، ایجاد می‌شود.

هنگامی که یک رسانا در معرض تغییر میدان مغناطیسی ناشی از جنبش نسبی منبع میدان و رسانا است یا بخاطر تغییرات میدان بوجود می‌آیند. این می‌تواند باعث ایجاد جریان گردش الکترون‌ها یا یک جریان در داخل رسانا شود. این گرداب‌های چرخشی جریان، میدان‌های مغناطیسی القایی را بوجود می‌آورند که با تغییر میدان مغناطیسی اولیه بخاطر قانون لنز مقابله می‌کنند و باعث ایجاد نیروهای دامنه یا جاذبه بین رسانا و مغناطیس می‌شوند. میدان مغناطیسی اعمال شده را قوی‌تر می‌کند یا رسانایی الکتریکی رسانا را افزایش می‌دهد یا میدانی را سریع‌تر می‌کند که رسانا در معرض تغییرات قرار گرفته‌است سپس جریانات بوجود آمده و میدان مخالف را بزرگتر می‌کند.

اصطلاح جریان گردابی از جریانات مشابه در آب گرفته شده‌است این جریانات در هنگام پارو زدن در آب بوجود می‌آیند. نواحی موضعی تلاطم به نام گرداب‌ها در گرداب‌های مداوم بوجود می‌آیند.

تست امواج گردابی ET

تست های مخرب DT

 

تست آرایه فازی

یکی از روش های نوینی که در تست غیر مخرب جوش به کار گرفته می شود و از روش تست غیر مخرب التراسونیک UT بهره می گیرد تست آرایه فازی و یا Phased Array Ultrasonic ( PAUT)  می باشد. از مزایای انجام این تست در مقابل سایر روش ها ی قدیمی التراسونیک یا فراصوتی می باشد زیرا در حداقل زمان عیوب جوش را تشخیص داده و توانایی  پرتو صوتی Phase Array برای هدایت شدن، اسکن کردن، پیچ خوردن و متمرکز شدن به صورت الکترونیکی  دارد. 

 

 

 

تعداد بازديد : 209
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*