درب و پنجره پی وی سی ویستابست و آبایان در کرج

نماینده رسمی ویستابست و آبایان در کرج

فضای تولید درب و پنجره پی وی سی

 1. رعایت فاصله 75 سانتیمتر ما بین پلها در قفسه بندی
 2. ایجاد فاصله چیدمان از کف زمین در صورت نبود قفسه
 3. ایجاد سطح تراز برای چیدمان پروفیل
 4. در صورت انبارش پروفیل در فضای باز بصورت موقت باید حتما سقف بصورتی اجرا شود که در هیچ ساعتی از طول شبانه روز پروفیل در معرض تابش آفتاب قرار نگیرد و همچنین پوششی جهت جلوگیری از تماس آلودگی های محیطی و باران استفاده شود.
 5. انبارش پنجره بصورت ایستاده و با زاویه مناسب در محیطی سر پوشیده و دور از تابش آفتاب و عدم مجاورت با آلودگی ها
 6. ایجاد دمای محل تولید حداقل 15 درجه سانتیگراد ( پروفیل می بایست 24 ساعت قبل از برش و جوش در این دما قرار گیرد )
 7. ناساینده بودن سطح میزهای مونتاژ و چرخ دستی حمل پروفیل
 8. جلوگیری از انتقال آلودگی و کثیفی مانند اثرات برش گالوانیزه بر روی پروفیل یو پی وی سی ( توصیه می شود برش گالوانیزه خارج از سالن تولید انجام شود)

مونتاژ درب و پنجره پی وی سی

رعایت نکات فنی ذیل در مونتاژ درب و پنجره ها الزامیست.

پروفیل و متعلقات
 1. ساخت قاب درب و پنجره با ابعادی بزرگتر از شاخه های تولیدی این شرکت به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
 2. تعبیه دو عدد شیار تخلیه آب در هر بخش قاب از داخل پروفیل نکته: منظور از قاب، هر پروفیلی اعم از فریم، سش و مولیون که به عنوان چهار چوب اصلی پنجره ساخته شده است، می باشد.
 3. تعبیه شیار تخلیه آب در پروفیل میانی ثابت (مولیون) افقی زیر بازشو (هم راستا با شیار تخلیه فریم در نمای بیرون) برای مولیونهای استاتیکی که در جهت افقی استفاده می شوند نباید شیار تخلیه آب تعبیه شود.
ساخت پنجره pvc در کرج   پنجره پی وی سی
 
درب و پنجره پی وی سی در کرج   پنجره پی وی سی

 

درب و پنجره پی وی سی ویستابست در کرج

درب و پنجره پی وی سی آبایان در کرج

ساخت پنجره pvc در کرج