آشنایی با درب اتوماتیک پارکینگی تلسکوپی
جهت تعمیرات و نصب بالابر با ما تماس بگیرید.    09197941740 درب های اتوماتیک تلسکوپی پارکینگی شامل دو یا تعداد بیشتری لت های کوچکتربه نسبت یک لت ریلی  می شوند و بنابراین نیازمند فضای نسبتاً کمتری less back up space area هستند، در نتیجه  درب های اتوماتیک تلسکوپی پارکین ...