ساخت بالابر هیدرولیک در قزوین

نصب بالابر هیدرولیک با توان ۳۰۰ کیلوگرم در ابعاد ۱۱۴×۱۲۰ ارتفاع  4 متر برای جناب حسین پور در قزوین

ساخت بالابر هیدرولیک در قزوین
قیمت بالابر هیدرولیک در قزوین
نصب بالابر هیدرولیک در قزوین

 
نمونه کارها
۰۹۱۲۲۶۱۳۴۱۷