ساخت بالابر هیدرولیکی در شهریار

راه اندازی و نصب بالابر ۵۰۰ کیلویی در ارتفاع ۳ متر برای مجموعه لبنیات یزدی در شهریار

نمونه کارها
۰۹۱۲۲۶۱۳۴۱۷