بالابر هیدرولیکی ثابت در تهران

بالابر هیدرولیکی ثابت ۳۰۰ کیلوگرم، ارتفاع ۶۲۰ سانتیمتر، ابعاد ۹۰ در ۷۰ در خیابان سعدی تهران

 

بالابر هیدرولیکی ثابت تهران 

بالابر هیدرولیکی صنعتی در تهران 

ساخت بالابر هیدرولیکی ثابت تهران 

بالابر فروشگاهی در تهران 

قیمت بالابر هیدرولیکی ثابت

تعداد بازديد : 499
نظرات كاربران :
 
 
نمونه کارها
۰۹۱۲۲۶۱۳۴۱۷