بالابر ویلچربر هیدرولیک

ویلچر بر هیدرولیکی
ویلچر بر هیدرولیکی بالابری است که حرکت عمودی ویلچر را در جلوی رستورانها ، مراکز خرید، بیمارستان ها، بانک ها، شهرداری ها و ساختمان های اداری بدون کمک افراد دیگر برای عزیزان معلول امکان پذیر میسازد. این نوع ویلچربر نیاز به فضایی مشابه با بالابرهای معمولی دارد. از مزایای این ویلچر برها میتوان به نصب آ ...
قیمت بالابر هیدرولیکی ثابت
بالابر هیدرولیکی فروشگاهی بالابر هیدرولیکی فروشگاهی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند و در این میان نیز فروشگاه های بزرگ این امکان را دارند تا برای جابجا کردن وسایل و کالاهای موجود خود و همچنین افراد و کارمندان فروشگاه نیز از این بالابرها استفاده نمایند. بنابراین برای این که بتوانند بین طبقات ...
بالابر چیست و چگونه ساخته می شوند؟
در بالابر هیدرولیکی، دستگاه های تبدیل نیرو هستند که از توزیع یکنواخت و همه جانبه فشار در مایعات استفاده می کنند. نیروها با فشار پیستون منتقل می شوند و مقدار یا جهت آنها یا هر دو تغییر می کند. مایع به داخل سیلندر بالابر فشرده می شود. هنگامی که پیستون پمپ به سمت بالا حرکت می ک ...
نمونه کارها
۰۹۱۲۲۶۱۳۴۱۷